En EDI-melding er informasjonen som sendes til transportøren når det opprettes en pakke. I meldingen ligger det informasjon om avsender, mottaker, sendingprodukt, vekt, volum, etc.


Edipost sender EDI-melding automatisk når en pakkelapp har blitt skrevet ut. Det eneste unntaket er Pakke i postkassen der EDI-meldingen sendes på et forehåndsbestemt tidspunkt eller manuelt av brukeren.