Fra desember 2017 må alle brukere av DB Schenker bekrefte sending av egne EDI-meldinger. Dette er et krav fra DB Schenker.


Hva er en EDI-melding?

En EDI-melding er en elektronisk bestilling som sendes fra Edipost til Schenker når man oppretter en forsendelse. Meldingen inneholder all informasjon om avsender, mottaker, vekt, sendingsnummer, etc.

Tidligere ble alle EDI-meldinger sendt fortløpende, men etter krav fra Schenker, må brukeren selv sørge for at disse sendes.


Hva må jeg gjøre?

Etter hvert som man oppretter forsendelser med Schenker vil det dukke opp en melding på toppen av Edipost. Meldingen forteller hvor mange pakker som mangler EDI-meldinger.

Når alle dagens sendinger er opprettet, må man trykke på «Meld pakker» for å sende EDI-meldinger til Schenker. Man vil typisk gjøre dette i god tid før opphenting av gods/pakker.


Slette forsendelser

Det er mulig å slette forsendelser fra arkivet før de EDI-meldes. Gå på arkiv, kryss av forsendelsene du ønsker å slette, og trykk «Slett markerte». Disse sendingene vil ikke bli EDI-meldt.