Hva får du?

Denne integrasjonen gir deg mulighet til å hente adressedata direkte fra ditt økonomisystem ved å søke på ordrenummer, kundenummer eller kundenavn i Edipost.


Skriv inn søkeordet på samme sted som du søker i adresseboken og få «live» søkeresultater.Hvilke økonomisystemer støttes?

Løsningen baserer seg på å hente ut informasjon fra økonomisystemets SQL-database, derfor støtter vi i prinsippet alle økonomisystemer som lagrer data på denne måten. Denne integrasjonen støtter ikke sky-løsninger.Støttede systemer:

 • Visma Business
 • Visma Global
 • Mamut Enterprise E3
 • Mamut Enterprise E4
 • Mamut Enterprise E5 CRM & Log
 • QuickNG
 • Uni Økonomi Butikkdata
 • Uni Økonomi V3


Forutsetninger

Integrasjonsløsningen installeres på samme datamaskin hvor økonomisystemet kjøres. For å kunne kjøre løsningen trenger man:

 • Tilgang til en datamaskinen som har kontakt med databasen
 • Administratorrettigheter
 • Java 7 eller nyere
 • SQL Server Management Studio
 • Tilgang til SQL-databasen gjennom en nettverksport
 • En bruker på SQL-databasen med rettigheter til å lese data


Installasjon

Database

Denne løsningen baserer seg på å hente ut informasjon fra økonomisystemets SQL-database. Derfor må det installeres på samme maskin, eller på en maskin som har tilgang til databasen. Installasjonsprogrammet har per i dag drivere for Microsoft SQL og Sybase Anywere, men flere kan legges til etter ønske. I denne veiledningen går vi ut i fra at det benyttes Microsoft SQL.

Noen forutsetninger:
 • Databasen må lytte på en nettverksport
 • Databasen må være i «Mixed mode»
 • Det må opprettes en databasebruker som har lesetilgang i databasen

Installere klienten

Løsningen er laget i Java, så dere må ha Java 7 eller nyere installert på maskinen. Sørg også for å at java.exe og javax.exe er lagt til i PATH.

Last ned og installert klientprogrammet. Siste versjon kan finnes vedlagt her.

Start ERP Integration Client fra startmenyen -> Edipost -> Kontrollpanel. Start denne som administrator (høyreklikk og run as administrator hvis du har den muligheten). Klienten vil da dukke opp som et ikon i tray.

Høyreklikk på dette ikonet og velg Innstillinger.  Legg inn Klient-IDen dere har fått av Edipost. Velg profilen som ligner mest på deres system i nedtrekksmenyen og klikk Kopier. Skriv inn en beskrivende tekst i Profilnavn. Fra nedtrekksmenyen «Driver» velger du Microsoft SQL. Server er host/ip til databaseserveren. Legg også inn nettverksporten som databaseserveren lytter på. Legg inn brukernavn og passord til en bruker som har lesetilgang til databasen. Ut i fra verdiene ovenfor, lages det en JDBC-setning. Sørg for å fjerne «integratedSecurity=true»hvis denne dukker opp. Trykk Hent Innstillinger for å teste om man får kontakt med databasen. Hvis denne får kontakt, vil nedtrekksmenyene «Database» og «Skjema» fylles ut. Her må dere velge verdier som stemmer for deres installasjon

SQL-spørringer

Som nevnt ovenfor virker integrasjonen ved å hente ut data fra en SQL-database. I de tre siste feltene må det legges inn følgende spørringer:
 • Ordre-spørring - spørring for å hente ut en ordre-adresse ut i fra ID
 • Kunde-spørring - spørring for å hente ut en kunde-adresse ut i fra ID
 • Søke-spørring - spørring for å søke etter adresser ut i fra fritekst


Spørringene kan hente data fra hvor som helst, det eneste kravet er at de skal returnere disse feltene:
 • CustomerNumber
 • CompanyName
 • PostAddress1
 • PostAddress2
 • PostZipCode
 • PostCity
 • StreetAddress1
 • StreetAddress2
 • StreetZipCode
 • StreetCity
 • Country
 • Name
 • Telephone
 • Cellphone
 • Email

Vi har ferdige spørringer for flere kjente økonomisystemer. Send oss gjerne versjonsnummert påøkonomisystemet deres, så skal vi sende dere korrekt spørringer.

Teste installasjonen

Når spørringene er lagt inn, kan man trykke «Test Spørringer» for å se om SQL-spørringene returnerer dataene vi forventer. Når dette er godkjent trykker man «Lagre» på det første og andre vinduet. Velg å starte tjenesten på nytt når du får spørsmål om dette. Se etter at ikonet i tray blir grønt og får status tilkoblet.

Logg inn på Edipost (logg ut først, hvis du allerede er logget inn). I Edipost har det dukket opp et nytt ikon rett til venstre for skriver-ikonet. Dette skal bli grønt hvis det er en kobling mellom deres server og Edipost. Hvis alt er i orden, vil dere kunne slå opp adresser fra deres økonomisystem ved å søke i adressefeltet på Edipost. Her er det mulig å søke på kundenummer, ordrenummer og fritekst alt ettersom hvordan spørringene er satt opp.

Feilsøking

Ved problemer kan man få en indikasjon på hva som har gått galt i loggene. Loggen finner man ved å høyreklikke på ikonet i tray, og velge Logg. Loggen kan også finnes i samme katalog som klienten ble installert.


Hvis integrasjonen har hengt seg opp, kan det hjelpe å starte Windows-tjensten på nytt. Se under for fremgangsmåte:Mer informasjon

Ta kontakt med kundestøtte for spørsmål og bestilling