Se vedlagte dokument for installasjon av nevnte skrivere.