Brother sluttet å produsere DK-22243. Denne er erstattet med DK-22246. Den nye etikettens bredde er 103mm, noe som fører til at printer gir feilmelding første gang man forsøker å skrive ut på den nye typen etikettrull. Dessverre må man installere skriverdriver på nytt. Husk å se etter hvilken skriver du har før du begynner, og ikke minst - koble fra skriveren først.

NB!!! Eget vedlegg for de som benytter MAC OS