Denne artikkelen beskriver integrasjon mellom kasseløsnigen PCKasse og Edipost. Edipost tilbyr en løsning som gjør det mulig å søke etter ordre, hente adressedata og skrive ut fraktetikett fra PCKasse.


Kontakt kundestøtte for å få tilgang eller et uforpliktende tilbud.


Hvordan virker det?

Søk etter PCKasse-ordre og hente ut kunden adresse. Skriv ut fraktetikett direkte til etikett- eller RFID-skriver.


Oppsett

For å finne riktig mottakerland så må man sette opp Land-tabellen i PCKasse. Dette gjør man ved å:


1. Åpne PCKasse og trykk på Admin2. Gå til Grunnregistre og Land


3. Sett inn Alfa2-kode for hvert land som vist på bildet nedenfor og trykk OK for å lagre.


Les mer om landkoder på https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1