Ved bytte av etikettrull (med RFID) vil det enkelte ganger være behov for 2 kalibreringer av printerne. Vedlagte instruks er et godt hjelpedokument for bedrifter som benytter Zebra ZT410 eller Zebra ZD500R.