Hva betyr det at «Aktørnummer er sperret»?

En «Aktør» er en kunde hos Bring. Alle aktører har et «aktørnummer», som er kundenummeret hos Bring.

Hvis du får beskjed om at «aktør er sperret» eller at «aktørnummeret er sperret», betyr det at Bring har sperret kundenummeret deres for bruk.


De vanligste grunnene til at man blir sperret hos Bring er:

  • Manglende kreditt
  • Bedriften din har fått nytt organisasjonsnummer
  • Bedriften er avviklet


Hvordan løser jeg problemet?

Ta kontakt med med din selger eller kundestøtte hos Bring. De vil hjelpe deg med å låse opp igjen aktørnummeret.


I noen tilfeller vil Bring gi deg et nytt kundenummer. Da er det viktig at du tar kontakt med Edipost for å aktivere det nye kundenummret.