Forsendelse

Får ikke valgt produkt
Denne artikkelen beskriver grunner til at man ikke får valgt et gitt produkt Gateadressen mangler, eller postnummeret er for postadresse Noen produkter...
Fri, 2 Jun, 2017 at 1:05 PM
Fraktberegning er feil
Denne artikkelen beskriver vanlige utfordringer knyttet til fraktberegning. Edipost vil i de fleste tilfeller beregne frakt ved hjelp av nettjenester hos tr...
Tue, 11 Apr, 2017 at 2:14 PM
Aktørnummer sperret hos Bring
Hva betyr det at «Aktørnummer er sperret»? En «Aktør» er en kunde hos Bring. Alle aktører har et «aktørnummer», som er kundenummeret hos Bring. Hvis du få...
Sun, 24 Sep, 2017 at 7:14 PM