Fra 01.01.2018 blir Pakke i Postkasse A- og B-post slått sammen. Man får da 2 produkter som vist under.


Pakke i postkasse (PiP) er et produkt fra Bring der bedrifter kan sende pakker på opptil 2 kg som leveres rett til mottakers postkasse.


Pakke i postkasse kommer i 2 varianter:

  1. Pakke i postkasse, sporbar (krever RFID-skriver)
  2. Pakke i postkasse, ikke sporbar


Les mer om produktet hos www.bring.no.


Bestilling

I motsetning til andre produkter fra Bring, så blir ikke Pakke i postkasse EDI-meldt fortløpende. EDI-meldingen blir sendt på et forehåndsbestemt tidspunkt, eller manuelt ved hjelp av knappen under. Alle pakkene som EDI-meldes i sammen vil danne en ordre hos Bring.


Meldingen under vil vises på toppen av Forsendelses-siden når man har én eller flere Pakke i Postkassen-sendinger som ikke er EDI-meldt.


Avbestilling

Før pakkene blir EDI-meldt er det mulig å slette dem fra Arkivet i Edipost. Da blir de ikke meldt inn til Bring.


Etter pakkene er EDI-meldt blir det opprettet en ordre hos Bring. Det er mulig å avbestille ordren på eordre.posten.no for den effektueres. Vær obs på at det ikke er mulig å avbestille enkeltforsendelser.


Bekreftelse

Etter EDI-meldingen er mottatt av Bring, vil det sendes et fraktbrev til avsender. Dette må skrives ut og legges med når pakkene leveres til Bring.Så fort ordren er effektuert vil man motta en ordrebekreftelse. Vær obs på at Pakke i postkasse har en minimumspris på kr 150,- per ordre.Mer informasjon

Les mer om rutiner i forbindelse med Pakke i postkassen i vedlegget under.