Kjører Localprint?

Sjekk at programmet går ved å sjekke nede ved klokkenSjekk at det ikke går mer enn én instans av print-engine.exe i Task Manager
Kjører Localprint på korrekt nettverksport?


Sjekk at Localprint lytter på riktig nettverksport med å starte CMD og skrive netstat -an | findstr 58935


image


Kommunikasjon med nettleseren


Finn versjonsnummer


Sørg for at du får kommunisert med Localprint via en vanlig nettleser ved å skrive inn adressen: https://localhost.pbshipment.com:58935/Version


imageHent ut skrivere


Sjekk at du får hentet ut printerene ved å skrive inn adressen: https://localhost.pbshipment.com:58935/Printers


imageOvervåk kommunikasjonen mellom nettleser og Localprint


Bruk utviklerverktøyet i Chrome for å se om kommunikasjonen mellom nettleseren og Localprint virker som den skal:

http://www.verida.no/screencasts/1518189236_localprint-ajax.htmlPeker domenenavnet til riktig sted?


Ping localhost.pbshipment.com, og se om den peker til 127.0.0.1?
Proxy-server


Benytter kunden en proxyserver?Krever proxyserveren autentisering? Dette støttes dessverre ikke av Localprint per dags dato.


Forsøk følgende:

 • Legg til «localhost.pbshipment.com» i proxyunntak
 • Kryss av for «Bypass proxy for local addresses»
Antivirus


Har kunden antivirus/antimalware installert?


Dektiver antivirus midlertidig for å se om Localprint virkerLoggfiler


Undersøk loggfiler i Localprint


Høyreklikk på Localprint-ikonet og vis logg. Hvis LocalPrint ikke kjører, kan du finne loggen under %appdata%\edipostSe etter feilmeldinger i loggen. Alle linjer som inneholder ordet «ERROR» er en feilmelding.Mulige feilmeldinger:Mangler støtte for TLS 1.0


2016-11-10 13:21:42,701 [7] ERROR print_engine.Http.HttpProcessor Error when establishing SSL connection
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The client and server cannot communicate,
because they do not possess a common algorithm


Datamaskinen som kjører Localprint har sperret støtte for Tls1.0. Problemet kan løses ved å sette følgende nøkkel til DWORD 1:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server\Enabled

(NB! Gjør endringer i registeret på eget ansvar)Mangler Visual C++ Redistributable


2016-08-05 09:23:52,485 [4] ERROR print_engine.Http.MyHttpServer Unable to handle GET requestSystem.ArgumentException: No valid controller
Parameternavn: url ---> System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly'Foxit.PDF.Printing.40.x86.dll'
or one of its dependencies. Den angitte modulen ble ikke funnet.


2021-08-06 10:17:25,242 [15] ERROR print_engine.Http.MyHttpServer Unable to handle GET request
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Foxit.PDF.Printing.40.x86.dll' or one of its dependencies. Den angitte modulen ble ikke funnet.
Filnavn: Foxit.PDF.Printing.40.x86.dll


Datamaskinen som kjører Localprint mangler Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86). Denne kan lastes ned fra https://www.microsoft.com/en-US/Download/confirmation.aspx?id=26999 eller nederst på denne siden.Korrupte utskriftsinnstillinger


2017-08-01 14:15:10,566 [11] DEBUG print_engine.Http.MyHttpServer Handling GET request to: /Print?pdf=https://no.pbshipment.com/tmp/pdf/4988f9013fd8f79578eb928de6c44821.pdf&printer=Brother%20QL-1060N
2017-08-01 14:15:10,566 [11] INFO  print_engine.services.PrinterService Printing to: Brother QL-1060N from URL: https://no.pbshipment.com/tmp/pdf/4988f9013fd8f79578eb928de6c44821.pdf
2017-08-01 14:15:10,711 [11] ERROR print_engine.services.PrinterService Error when printing to: Brother QL-1060N
Foxit.PDF.Printing.PrintFailedException: An error occurred while printing the document's pages. ---> System.NullReferenceException: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
   ved Foxit.PDF.Printing.PaperSize.b(s* )
   ved Foxit.PDF.Printing.PrintJobPage.e()
   ved Foxit.PDF.Printing.PrintJobPageList.a()
   ved Foxit.PDF.Printing.PrintJob.Print()
   --- Slutten på sporingen av intern unntaksstakk ---
   ved Foxit.PDF.Printing.PrintJob.Print()
   ved print_engine.services.PrinterService.printPdf(String pdf, String printer, String format) i c:\projects\print-engine-win\print-engine\services\PrinterService.cs:linje 74


Denne feilmeldingen skyldes feil på utskriftsinnstillingene for printeren. Test først om det er mulig å skrive ut til andre printere på maskinen - for eksempel Microsoft XPS Document Writer eller til en PDF-printer. Hvis dette er mulig, så er det mest sannsynlig at problemet skyldes innstillingene på printeren.


En mulig løsning er å:

 1. Lukke LocalPrint
 2. Gå inn på utskriftsinnstillingene for printeren og endre fra liggende til stående utskrift (eller omvendt, hvis den er stående fra før)
 3. Start LocalPrint
 4. Gjør en testutskrift
 5. Endre utskriftsinnstillingene tilbake


En annen løsning kan være å avinstallere skriverdriveren, starte maskinen på nytt, og så installere driveren på nytt.Minneproblemer


2017-10-12 11:19:31,650 [5] ERROR print_engine.Http.MyHttpServer Unable to handle GET request
System.OutOfMemoryException
   ved System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
   ved System.Management.ManagementObjectCollection.ManagementObjectEnumerator.MoveNext()
   ved print_engine.services.PrinterService.getAllPrinters() i c:\projects\print-engine-win\print-engine\services\PrinterService.cs:linje 30
   ved print_engine.Http.Controllers.PrintersController.get(NameValueCollection parameters) i c:\projects\print-engine-win\print-engine\http\controllers\PrintersController.cs:linje 11
   ved print_engine.Http.RouteManager.RouteGetRequest(String url) i c:\projects\print-engine-win\print-engine\http\RouteManager.cs:linje 22
   ved print_engine.Http.MyHttpServer.handleGETRequest(HttpProcessor p) i c:\projects\print-engine-win\print-engine\http\HttpServer.cs:linje 277


Localprint klarer ikke å allokere nok minne. Start maskinen på nytt og prøv igjen.Sperret av antivirus


2018-01-31 13:17:05,492 [6] DEBUG print_engine.Http.MyHttpServer Handling GET request to: /Print?pdf=https://no.pbshipment.com/tmp/pdf/4f7f7843bf85b2hed50d8b0kcfcb7bf2.pdf&printer=ZDesigner%20GK420d
2018-01-31 13:17:05,569 [6] INFO print_engine.services.PrinterService Printing to: ZDesigner GK420d from URL: https://no.pbshipment.com/tmp/pdf/4f7f7833bf85b2ded50l8b04cfcb7bf2.pdf
2018-01-31 13:17:06,461 [6] ERROR print_engine.services.PrinterService Error when downloading PDF from: https://no.pbshipment.com/tmp/pdf/4f7f7843sf85b2ded50d8bf4cfcb7bf2.pdf
System.Net.WebException: Kan ikke koble til den eksterne serveren ---> System.Net.Sockets.SocketException: Det ble gjort forsøk på å få tilgang til en kontakt på en måte som er forbudt ifølge tilgangstillatelsene 77.106.183.37:443
  ved System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
  ved System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
  --- Slutten på sporingen av intern unntaksstakk ---
  ved System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request)
  ved System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address)
  ved System.Net.WebClient.DownloadData(String address)
  ved print_engine.services.PrinterService.printPdf(String pdf, String printer, String format) i c:\projects\print-engine-win\print-engine\services\PrinterService.cs:linje 72


Feilmeldingen «Det ble gjort forsøk på å få tilgang til en kontakt på en måte som er forbudt ifølge tilgangstillatelsene 77.106.183.37:443» (eng: an attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions) betyr at nedlastingen av PDF-filen ble sperret av et antivirusprogram. I dette eksemplet ble nedlastingen sperret av Norton 360 Antivirus. Løsningen er å deaktivere eller lage en unntaksregel i antivirusprogrammet.Windows Event Viewer


Sjekk Windows Event Viewer for feilmeldinger
Installasjon av Localprint


Sjekk om Localprint er korrekt installert


Gå inn på %appdata% og edipost. I denne katalogen skal det ligge en rekke filer, blant annet print-engine.exe
Klarer ikke å installere eller starte LocalPrint


LocalPrint kommer med et installasjonsprogram som er laget for å installere programmet uten administrator-rettigheter.


Installasjonen foregår på følgende måte:

 1. Kunden laster ned https://app.edipost.no/_Plugins/EDIPost/Templates/PBEDIpost//bin/edipost-printengine.exe
 2. Installasjonsprogrammet stopper prosessen print-engine.exe, hvis denne allerede kjører     
 3. Installasjonsprogrammet fjerner den gamle zip-filen nevnt nedenfor, hvis den allerede eksisterer
 4. Installasjonsprogrammet sletter %appdata%\edipost, hvis den allerede eksisterer
 5. Installasjonsprogrammet laster ned https://app.edipost.no/downloads/edipost-localprint.zip til en tempkatalog, vanligvis C:\Users\bruker\AppData\Local\Temp
 6. Installasjonsprogrammet pakker ut zip-filen til %appdata%\edipost
 7. Installasjonsprogrammet lager en snarvei til print-engine.exe i shell:startup, vanligvis        C:\Users\bruker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
 8. Installasjonsprogrammet starter print-engine.exeI enkelte tilfeller klarer ikke installasjonen å pakke ut filene til %appdata%\edipost. Dette skyldes som oftes antivius eller en annen sikkerhetsmekanisme i Windows.
Dette problemet kan løses på én av tre måter:

 1. Kontakt den lokale IT-støtten og be om at LocalPrint hvite-listes
 2. Installer Localprint manuelt som bekrevet i denne supportartikkelen
 3. Kontakt kundestøtte og be om å få aktivert utskrift via PDF


Sikkerhetsmekanismer som kan stoppe Localprint

 1. Antivirus
 2. AppLocker
 3. Software Restriction Policies (GPO)


Opplever du at Localprint stoppes av en slik sikkerhetsmekanisme, så er løsningen å legge til et unntak.


Eksempel på hvordan man legger til unntak i antivius

https://edipost.freshdesk.com/support/solutions/articles/9000167965-localprint-og-antivirus

https://edipost.freshdesk.com/support/solutions/articles/9000195766-avast-antivirusEksempel på hvordan man legger til et unntak for Localprint i AppLockerTerminalserver


Localprint på terminalserver (Citrix)


LocalPrint virker i utgangspunktet på terminalservere. Det er dessverre en begrensning på én bruker per terminalserver. Dette skyldes at LocalPrint åpner en lokal nettverksport som benyttes for kommunikasjon mot Edipost.